Naše spalionice animalnog otpada prikladne su za širok spektar aplikacija. Spalionice su prilagođene sa DEFRA i EU regulativama za sigurno i neškodljivo uklanjanje otpada animalnog podrijetla.

Spalionice su dizajnirane na naćin da termički obrade dim prije ispuštanja u atmosferu, te kao takve rade bez vidljivog dima i mirisa.

U ponudi su modeli kapaciteta spaljivanja od 15 do 700 kilograma otpada na sat.

Osim samih spalionica u ponudi je i širok spektar dodatne opreme uključujući:

Opremu za transport i skladištenje otpada

Opremu za manipulaciju i utovar otpada

Opremu za utilizaciju toplinske energije (besplatno zagrijavanje vode)