Naše spalionice medicinskog otpada prikladne su za širok spektar aplikacija. Dostupna su rješenja obrade dimnog plina za rad po EU regulativama i standardima za termičku obradu medicinskog otpada.

U ponudi su modeli kapaciteta spaljivanja od 15 do 400 kilograma otpada na sat.

Osim samih spalionica u ponudi je i širok spektar dodatne opreme uključujući:

Opremu za transport i skladištenje otpada

Opremu za manipulaciju i utovar otpada

Opremu za utilizaciju toplinske energije (besplatno zagrijavanje vode)

Opremu za obradi i kontrolu emisija u atmosferu (hlađenje, kemijska neutralizacija, keramička filtracija i mjerenje emisija)