Utilizacija otpadne toplinske energije

Povrat energije utrošene za spaljivanje otpada kroz utilizaciju otpadne toplinske energije.
Inciner8 razvio je jedinstvenu tehnologiju utilizacije toplinske energije upotrebom izmjenjivača topline sa regulacijom. Dobivena toplinska energija može se koristiti za grijanje, kao sanitarna topla voda, za dezinfekciju, pranje, za tehnološki proces ili kao predgrijana voda za proizvodnju pare.

Naša jedinstvena, patentirana tehnologija regulacije omogućava zagrijavanje vode ili drugog medija utilizacijom toplinske energije dimnih plinova, bez potrebe za prekomjerenim korištenjem vode za hlađenje izmjenjivača kao kod konvencionalnih sustava.

Naša ponuda uključuje utilizaciju u obliku zagrijavanja vode, zraka ili drugog medija, kao i kompletnih sustava sa spremnicima tople vode.