Otpadne vode

MICROCAT® biopreparati sadrže unapred selektovane i adaptirane mikroorganizme koji imaju sposobnost da razlažu širok dijapazon supstanci u otpadnim vodama (septičke jame, kanalizacioni sistemi, postrojenja za tretman bioloških otpadnih voda…), vodenim basenima, zemljištu, djubrivu pod aerobnim, anaerobnim i anoksičnim uslovima.